Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних – за тарифами оператора зв’язку

0 800 500 701

ФАРМАКОНАГЛЯД

 • Анкету ви можете завантажити за посиланням завантажити анкету. Будь ласка, відправте її нам на пошту після заповнення.

  Правила заповнення карти-повідомлення для подачі інформації пацієнтом та/ або його представником, організаціями, що представляють інтереси пацієнтів, про побічну реакцію та/ або відсутність ефективності лікарського засобу при його медичному застосуванні

  1. Інформація про пацієнта.

  Вказуються прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, адреса та телефон.  

  2. Інформація про підозрюваний лікарський засіб.

  Вказуються торгове найменування, лікарська форма, виробник.

  Інформація про призначення підозрюваного лікарського засобу.

  Відзначте відповідний квадратик хрестиком.

  4. Опис проявів побічної реакції або вказівка про відсутність ефективності.

  Детально описується побічна реакція, включаючи безпосередній прояв побічної реакції, а також наводиться короткий опис усієї клінічної інформації, яка може стосуватися виявленої побічної реакції. Або надається інформація щодо відсутності ефективності лікарського засобу.

  5. Інформація про репортера

  Вказуються прізвище, ім'я та по батькові особи, яка звітує про побічну реакцію та відсутність ефективності лікарського засобу. Місце її проживання та телефон.

  6. Інформація про лікаря та заклад охорони здоров'я за місцем проживання пацієнта, у якого спостерігалася побічна реакція або відсутність ефективності.

  Вказується прізвище, ім'я та по батькові лікаря, місцезнаходження закладу охорони здоров'я, телефон/ факс.

 • Анкету ви можете завантажити за посиланням завантажити анкету. Будь ласка, відправте її нам на пошту після заповнення.

   

  ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ карти-повідомлення про побічну реакцію та/ або відсутність ефективності лікарського засобу при його медичному застосуванні (заповнює лікар, провізор, фельдшер, акушер, фармацевт, медична сестра)

   

  Розділ I. Загальна інформація: містить інформація про пацієнта та побічну реакцію та/ або відсутність ефективності (якщо повідомлення стосується лікарського засобу, який приймала вагітна жінка або жінка, яка годує груддю), а побічна реакція відбулася у плода або у немовляти, надаються дані як про матір, так і про дитинку (для плода – гестаційний вік).

   

  У графах вказують:
  1. Ініціали пацієнта (поле, обов’язкове для заповнення).
  2. Номер історії хвороби/ амбулаторної карти (поле, обов’язкове для заповнення).
  3. Дата народження (поле, обов’язкове для заповнення; слід вказати день, місяць та рік народження).
  4. Стать: жінка або чоловік.
  5. Наслідки побічної реакцій та/ або відсутності ефективності лікарського засобу: необхідно відзначити відповідну позицію.
  6. Дата початку побічної реакції та/ або відсутності ефективності лікарського засобу (поле, обов’язкове для заповнення): зазначають день, місяць, рік та час виникнення побічної реакції або відсутності ефективності. У випадках, коли невідома точна дата початку розвитку побічної реакції та/ або відсутності ефективності, вказують місяць та рік або рік.
  7. Завершення побічної реакції: зазначають день, місяць, рік і час завершення побічної реакції. Вказують в разі, коли на момент подачі повідомлення проявів побічної реакції вже немає.
  8. Опис побічної реакції/ відсутності ефективності лікарського засобу (поле обов'язкове для заповнення): Детально описуються прояви побічної реакції, а також наводиться короткий опис усієї клінічної інформації, яка може стосуватися виявленої побічної реакції або надається інформація щодо відсутності ефективності. По можливості копії виписок з амбулаторної картки або історії хвороби докладають до картки.

  9. Категорія побічної реакції: зазначаються відповідні позиції.


  Розділ ІI. Інформація про підозрюваний лікарський засіб, виробника підозрюваного лікарського засобу.

   

  У графах вказують:

  10. Підозрюваний лікарський засіб: торгова назва, лікарська форма (поле, обов'язкове для заповнення). Вказуються торгова назва, яка підозрюється в причетності до виникнення побічної реакції, його лікарська форма.

  10. Підозрюваній лікарський засіб: торгова назва, лікарська форма (поле, обов'язкове для заповнення). Вказуються торгова назва, яка підозрюється в причетності до вининення побічної реакції, її лікарська форма.

  11. Виробник, країна: вказуються виробник підозрюваного лікарського засобу (повне найменування), країна.

  12. Номер серії: вказується номер серії підозрюваного лікарського засобу.
  13. Показання до застосування: вказується діагноз (за можливості із зазначенням коду за МКХ-10), з приводу якого було призначено лікарський засіб.

  14. Разова доза: вказується разова доза підозрюваного лікарського засобу.

  15. Кратність прийомів: вказується кратність прийомів підозрюваного лікарського засобу.

  16. Спосіб введення: вказується спосіб введення підозрюваного лікарського засобу.

  17. Дата початку терапії підозрюваним лікарським засобом: вказуються день, місяць і рік призначення підозрюваного лікарського засобу. У випадках, коли точна дата початку невідома, вказуються місяць і рік або рік початку прийому ПЛЗ.

  18. Дата закінчення терапії підозрюваним лікарським засобом: зазначаються день, місяць і рік закінчення прийому підозрюваного лікарського засобу. У випадках, коли підозрюваний лікарський засіб не відміняли, зазначається: терапія триває.

   

  Розділ IІІ. Інформація про супутні лікарські засоби (вказуються всі лікарські засоби, які приймав пацієнт одночасно з підозрюваним ЛЗ, за винятком препаратів, які застосовувалися для корекції наслідків побічної реакції).

   

  У графах вказують:

  19. Супутні лікарські засоби (торгове найменування, лікарська форма, виробник): вказуються торгова назва супутніх лікарських засобів, які призначалися, лікарська форма, виробник.

  20. Показання до застосування: вказується діагноз (за можливості із зазначенням коду за МКХ-10), з приводу якого призначався супутній лікарський засіб.

  21. Разова доза: вказується разова доза супутнього лікарського засобу.

  22. Кратність прийомів: вказується кратність прийомів супутнього лікарського засобу.

  23. Спосіб введення: вказується спосіб введення супутнього лікарського засобу.

  24. Дата початку терапії: зазначаються день, місяць і рік початку терапії супутнім лікарським засобом. У випадках, коли точна дата початку невідома, зазначаються місяць і рік або рік початку прийому.

  25. Дата закінчення терапії: зазначаються день, місяць і рік закінчення прийому супутнього лікарського засобу. У випадках, коли супутній лікарський засіб не відміняли, зазначається: терапія триває.

  26. Інша важлива інформація (діагнози, алергія, вагітність із зазначенням терміну тощо): вказуються діагнози, не зазначені в показаннях до застосування підозрюваного і супутніх лікарських засобів, алергологічний анамнез, інші дані, які могли вплинути на розвиток побічної реакції, але безпосередньо з нею не пов'язані.

   

  Розділ ІV.Засоби корекції побічної реакції (позначають необхідні пункти).

   

  Розділ V. Причинно-наслідковий зв'язок між клінічними проявами побічної реакції та підозрюваним лікарським засобом (позначають необхідні пункти).

   

  Розділ VІ. Інформація про репортера (особі, яка повідомила про ПР та/ або відсутність ефективності ЛЗ).

   

  У графах вказують:

  27. Прізвище, ім'я, по батькові репортера, телефон/ факс, e-mail (поле обов'язкове для заповнення): Зазначаються прізвище, ім'я, по батькові репортера, контактний телефон/ факс, за можливості – e-mail репортера.

  28. Повідомлення подає: зазначається необхідна категорія.

  29. Назва та місцезнаходження закладу (поле обов'язкове для заповнення): Зазначаються назва та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, де працює репортер.

  30. Тип повідомлення: позначається «первинне», якщо повідомлення надається вперше; «Повторне» – якщо повідомлення уточнює інформацію попередньо наданого повідомлення; «Заключне» – якщо всі поля форми заповнені.

  31. Дата повідомлення: вказують дату заповнення картки-повідомлення.

Ми дбаємо про Ваше здоров'я

Завантажую інформацію